Kils Paradorkesters Styrelse


Ordförande - Ing-Britt Bergström  Mail: olleoingbritt@gmail.com

                   Mobil: 070-6334501


Orkesterledare Mikael Holmgren  Mail: mikael.holmgren@kil.se

                   Mobil: 070-6224107


Kassör      Magnus Hogen

                   Mobil: 070-5170081


Ledamöter  Anna Nilsson, sekreterare   Mail: anna.m.nilsson@telia.com

                   Mobil: 076-1134541


                  Hans Jonasson, Ledamot  Mail: hansjonasson1@hotmail.com

                   Mobil: 072-9676914


                  Per Jervant, Ledamot  Mail: per.jervant@gmail.com

                   Mobil: 073-2747720


Revisor - Stefan Ullström


Valberedning - Olle Bergström

                   Mobil: 070-6060792


Valberedning - Johan Loftman

Historik


Kils Paradorkester bildades i augusti 1994 genom en sammanslagning av två tidigare orkestrar - Kilsblåset och Kils ungdomsblåskår.


Ledare under första halvåret var Per-Olof Grumer dirigent, men från januari 1995

är Mikael Holmgren orkesterledare.


Kils Paradorkester består idag av 42 musikanter i skiftande åldrar och dessutom ett antal drillflickor. Orkestern gör varje år ca 15 spelningar.


Repertoaren är mycket skiftande marscher-paradmusik-musikalmusik-klassisk

blåsorkestermusik-filmmusik.


Kils Paradorkester har under de senaste åren gjort ett antal utlandsturneer:

1999 Italien - Lido de Jesolo

2001 Frankrike - Paris

2002 USA - Minneapolis

2003 Italien - Lido de Jesolo

2004 Finland - Lahia och Vasa

2005 Norge - Trysil

2005 Italien - Lido de Jesolo

2007 Frankrike - Juan les Pins

2010 Italien - Lido de Jesolo

2012 Italien - Lido de JesoloDessutom har Norge besökts ett flertal gånger.Kils Paradorkester arrangerar varje år ett antal cafekvällar med kända och okända artister bla. Hasse "Kvinnaböske" - Monica Forsberg - Lotta- Engberg - Pastellerna - Martin Nilsson - Sten Nilsson - Erik Lihm.