Kils Paradorkester kan du se och höra nästa gång...      Vi har tyvärr ingen planerad spelning.